❰KINDLE❯ ❄ A Collection of Stories Author Edgar Allan Poe – Motyourdrive.co.uk


 • Mass Market Paperback
 • 236 pages
 • A Collection of Stories
 • Edgar Allan Poe
 • English
 • 11 March 2017
 • 9780812504552

10 thoughts on “A Collection of Stories

 1. says:

  Todos los cuentos que uno quiera leer de Edgar Allan Poe est n en este libro imprescindible, que adem s cuenta con la traducci n que hizo Julio Cort zar en 1953 y por la que la Universidad de Puerto Rico le pag 2500 d lares La traducci n le llev m s de un a o y contaba don Julio que cuando tuvo que enviar todo a Puerto Rico por barco recordemos que no se hab a inventado el fax a n , tuvo que sufrir, rez ndole a Dios que no se mojara ni se lo comieran las ratas Por suerte, todo sali bien y hoy podemos disfrutar del placer nico de leer dos autores a la vez


 2. says:

  Geni bir zamana yay larak okunmas gereken bir kitap lk olarak ne s ylenirse o ak lda kal rm ya ben de incelememe ilk olarak onu yazay m da buradan g ren eden olursa dikkate als n Benim i in en fazla 10 yaz yla on g n s rmesi gereken bir kitab 20 yaz yla yirmi g nde bitiremedim ve hala bunun sebebini zmeye al yorum in i inden kmama yarayacak tek ipucu Poe nun laneti Ba ka a klamas yok aka bir yana ger ekten inat etmesem yan nda bir iki kitap ile birlikte g t rsem daha verimli bir okuma yapm olurdum Nedenini a a da izah edeyim Edgar Allen Poe nun B t n Hikayeleri ger ekten e siz bir al ma Yani derlenmesi, toparlanmas , dipnotlar ile ciddi emek sarfedilmi ve okuyucuya m mk n oldu unca derli toplu sunulmu bir al ma Hem edit rlerini orijinal dili olsun T rk e evirisi olsun hem de evirmenlerini tebrik ediyorum Ancak u da bir ger ek ki bu kitap bir seferde al p okumak i in de il de sanki daha ok k t phanenizde bulunmas gereken bir referans kitab gibi geldi bana zellikle de edebiyat ile yak ndan ilgilenenler i in nk bu kitap i inde Poe nun tabiri caizse karalad hemen hemen her ey var Normal edebiyat okuyucular i in bu hikayeler i inden Se me Hikayeler ad alt nda nispeten daha a k ve daha ak c hikayeler se ilse ve sunulsa edebi olarak da ok keyifli okumalara vesile olacak bir al ma olurdu.Edgar Allen Poe yu daha ok mystery t r nde duymu tum Keza me hur al malar o y ndeydi Ancak kitab okuduktan sonra Poe nun ne kadar ok y nl bir adam oldu unu fark ettim Kitap elinizdeyken kendinizi yeri geliyor bir gerilim hikayesini, yeri geliyor edebi bir ele tirinin hikayeye d n m halini, kah bir bilim kurgu kah bir a k hikayesini, bazen bir gezgin olup denizlerde ya da nehirlerde ge en macelar n okurken buluyorsunuz Bu y n yle bu kitap beni hem a rtt hem de kendini daha ok sevdirdi Dipnot Asl nda bunlar yazarken akl ma geldi Bu t rlere g re Poe nun tematik hikayelerinden olu an grupland rmalar da yap labilir Poe bulundu u y zy l ve edebiyat n bilhassa hikayecili in o d nedeki durumu g z onue al nd nda ger ekten bu eserleri ile edebiyata zellikle de hikayecili e y n vermi birisi oldu unu anlamak ok zor olmayacak Ayn zamanda ok ilgin ve farkl sluplar var hikayelerinde Bir kere betimlemeleri ok ho Mesela Landor un Yazl hikayesini aralarda e vererek o evi hayal ederek ya da izerek okumak laz m Merak ediyorum o evin resmini yapan bir ressam var m d r diye Do a betimlemeleri g zel oldu u kadar, karakter betimlemeleri de ok ho Baz yerlerdeki beklenmedik k lar veya ani biti ler hikayelerine heyecan ve g zellik katm Baz hikayelerinde d z bir ton kullan rken baz lar nda esprili, ironik, baz lar nda da gerilim ve heyecan veri i bir tonu kullanmas bu konuda farkl farkl sluplar ortaya karmas yazar n yetenekleri hakk nda ok nemli ipu lar veriyor.Poe nun hikayelerinin geni yelpazesini ne kadar anlatsak az ama birka farkl hikayeye rnek te kil etmesi a s ndan deyinmek istiyorum Mesela Hans Pfall un yk s ok ho ve beni kitaba ba layan bir hikaye oldu Zira ak c bir hikayeye rastlamasam daha abuk b kmam s z konusu olabilirdi Bir Aslan n Hayat ndan Pasajlar da ok ilgin bir slupla yaz lm ilgin bir yk Bir Blackwood Makalesi Nas l Yaz l r ise apayr bir slup ve bence bir edebi ele tiri niteli inde bir hikaye Hipnoz Alt nda f a epey ilgin bir fikir ve enteresan bir hikaye Ondan sonra G zl k ise son derece esprili ve ironik bir hikaye Sonra denizcilerin ya ad maceralar anlatan hikayeler olduk a s r kleyici, keza nehir maceralar n anlatan g nl k tarz hikayeler de ho tu William Wilson hikayesindeki karakter analizler harikayd Elenora hikayesinde Poe nun romantik yan n da g rd m z belirtirken Kara Kedi , Morgue Soka Cinayetleri gibi klasiklere deyinmeye gerek bile g rm yorum Felsenin de s n rlar nda dolsan birka hikaye ile kitap derin d ncelere dalmam za da olanak sa l yor.Gelelim kitab n genel de erlendirmesine En zor k s mlardan birisi bu Kitab okurken akl mda yle bir fikir vard Her bir hikayeyi excel dosyas na yaz p puanlamas n m nferit olarak yapt ktan sonra ortalama puan buraya yazmak vard Ancak bunun adil olmayaca na karar verdim inde 5 y ld zl k bir ok hikaye oldu u gibi 4 veya 3 y ld z hatta 2 diyebilece im hikayeler de var Ancak daha sonra d nd m genel olarak bende b rakt ize ve bana katt birikime g re de erlendirmenin daha do ru olaca n d nd m.Bize bakan y n yle dikkatimi eken k k bir ey de payla mak istedim Poe nun genell k lt r n n ve hikayelerinin ok farkl konulardan m te ekkil olmas n n yan s ra farkl k lt rlere ait ok fazla ey bilmesine de a rd m G n m zde internet arac l g la bir ok bilgiye an nda ula abildi imiz i in belki bu geni k lt r n k ymetini bilmemiz zor olabilir ancak yazar n ya ad a a g re ok farkl k lt rlere ait geni bir bilgi birikiminin olmas beni a rtt zellikle de T rklere, Osmanl lara ve M sl manlara yap lan referanslar n fazlal dikkatimi ekti zetlemek gerekirse kesinlikle herkesin okumas gereken bir kitap Ama bir haftada ama bir ayda ama bir y lda Bir ekilde lmeden nce okunmas gereken kitaplar listesine girmesi art bu kitab n


 3. says:

  A motley collection of short stories from Poe the complete collection horror, suspense, comedy, detective, general life observations, even science fiction At times the stories are too wordy, but Poe always entertains with his grand imagination I greatly enjoyed Bob Thomley s narration of the audiobook Instagram Pinterest


 4. says:

  Sonunda bu k lliyat bitirmi olmak g zel tabii, bir hayli zaman m yakla k 4 sene alm olsa da Oturup burada size Poe vecek de ilim, adam Poe sonu ta Okuyun bana ne.


 5. says:

  Kitab n sonuna geldi imde kitab n ba nda be endi im yk lerin hangileri oldu unu unuttum Vaktiyle not almamak k t oldu lk be y z sayfadan sonra da ara vermem, unutmam kesinle tirdi.Ancak iz b rakma anlam nda bakt m zda, bin sayfadan sonra elde kalan ey pek fazla de il Okurken keyif al nsa da bitti inde bir sihirbaz g sterisi izlemi gibi oluyor insan Ger e i ka rma hissi.


 6. says:

  Opini o publicada em As Horas que me preenchem de prazer. N o podia deixar de dedicar algumas palavras a um dos livros que mais tempo levei a ler cerca de 10 meses , mais do que Guerra e Paz ou Moby Dick que possuem, igualmente, um volume avantajado e um n mero de p ginas consider vel.Antes de mais, posso justificar esta demora com o facto de o livro possuir 69 contos compilados num nico volume, o que torna o livro dif cil de transportar dentro da mala, como costumo fazer com os de menor volume Al m disso, ler contos de enfiada n o me parece muito satisfat rio, j que as hist rias n o amadurecem suficientemente no meu imagin rio, tal como aprecio Desta forma, fui lendo um conto ali, outro acol , e assim foi decorrendo a leitura.Parti para esta leitura esperando encontrar o pioneiro do mist rio e do terror e, como tal, uma escrita com uma qualidade elevada Sem d vida, n o me desiludi Encontrei igualmente alguns contos que enquadraria em fic o cient fica o que, de facto, me surpreendeu Confesso que foram contos que me deram muita luta, porque as minhas bases cient ficas s o quase nulas Acabei por adoptar a atitude de retirar todo o prazer poss vel da leitura, relativizando os aspectos t cnicos abordados nestes contos em espec fico.Perpassando um olhar generalizado por todos os contos, os que me mereceram maior pontua o, baseada sobretudo no gosto pessoal, foram os que mais se contextualizaram em ambientes, tremendamente g ticos, de profundo mist rio e suspense, os mais transcendentes ou os sat ricos O conto final Narrativa de A Gordon Pym o de maior dimens o revelou se um desfecho fabuloso, j que continuo a adorar hist rias de marinheiros, piratas e afins, repletas de aventuras e onde o homem se supera na imensid o do mar.Julgo que todos ou quase todos os contos foram escritos na 1 pessoa, pelo que os diferentes narradores est o sempre bem pr ximos, adoptando se invariavelmente a postura de contador de hist rias Quando assim se pretende, o suspense crescente, revelando se a chave do mist rio no final.A cultura de Poe imensa, surgindo constantemente sem ferir susceptibilidades Imagino que tenha sido um perturbado personagem na sua poca, por m de intelecto elevado e n o reconhecido pelos seus contempor neos, como de bom tom Finalmente, do meu conhecimento que a Edi es tinta da china publicou a sua Obra Po tica Completa, que entrar directamente para a minha wishlist e, que espero um dia, lerClassifica o de cada conto x 5 3,0 A Aventura Sem Paralelo de um Tal Hans Pfall4,0 O Escaravelho de Ouro4,0 O Embuste do Bal o4,5 Von Kempelen e a sua Descoberta5,0 A Revela o Mesm rica5,0 A Verdade sobre o Caso do Sr Valdemar4,5 A Mil sima Segunda Hist ria de Xerazade5,0 Manuscrito Encontrado Numa Garrafa4,5 Uma Descida no Maelstr m5,0 Os Crimes da Rua da Morgue4,0 O Mist rio de Marie Rog t4,5 A Carta Roubada5,0 O Gato Preto5,0 A Queda da Casa de Usher5,0 O Po o e o P ndulo4,5 O Enterro Prematuro4,5 A M scara da Morte Vermelha4,5 O Barril Amontillado4,0 O Dem nio da Perversidade4,5 A Ilha da Fada5,0 O Retrato Oval5,0 O Encontro5,0 O Cora o Revelador4,5 O Sistema do Doutor Tarr e do Professor Fether4,0 A Vida Liter ria do Ex.mo Sr Thingum Bob3,5 Como Escrever Um Artigo Blackwood4,0 Um Aperto4,0 Mistifica o3,5 O Par grafo TranXformado5,0 Da Vigarice Considerada como Uma das Ci ncias Exactas4,5 O Anjo Estranho4,0 Mellonta Tauta4,0 Perda de Respira o5,0 O Homem Que Foi Consumido5,0 O Homem de Neg cios4,0 O Jogador de Xadrez de Maelzel4,5 O Poder da Palavra5,0 O Col quio de Monos e Una5,0 A Conversa de Eiros e Charmion4,0 Sombra4,0 Sil ncio3,5 Filosofia do Mobili rio3,5 Uma Hist ria de Jerusal m4,5 A Esfinge4,0 O Homem da Multid o4,5 Nunca Aposte a Sua Cabe a com o Diabo5,0 s Tu o Homem 5,0 Hop Frog4,0 Quatro Animais Num4,0 Por Que Raz o Traz o Francesinho o Bra o ao Peito4,5 Bon Bon4,5 Algumas Palavras com Uma M mia4,0 A Propriedade de Arnheim, ou o Jardim Paisagem4,0 A Cottage de Landor4,5 William Wilson5,0 Berenice5,0 Eleonora5,0 Ligeia5,0 Morella4,0 Metzengerstein5,0 Uma Hist ria das Montanhas Escarpadas5,0 Os culos4,0 O Duc de l Omelette5,0 A Caixa Oblonga5,0 O Rei Peste4,5 Tr s Domingos Numa Semana5,0 O Diabo no Campan rio4,0 Entradas de Le o5,0 Narrativa de A Gordon Pym4,5 5 classifica o final


 7. says:

  En este libro se puede disfrutar de lo que creo son todos los cuentos 67 de este genio del relato corto.No solo hay cuentos de terror, que es quiz s por lo que m s se le conozca a Poe Tambi n encontramos temas sobre el pasado y el futuro, sobre la metaf sica o la presencia de lo sobrenatural Los hay mejores y peores, como es natural, pero en general ninguno defrauda Muy recomendable.Puntuaci n 8 964 pag.


 8. says:

  A z m a p da edecek tek laf bulam yorum Edgar Allan Poe i in O kadar geni bir hayal d nyas ve o kadar sa lam bir kalemi var ki okurken dumurdan dumura u rat yor insan Belki de ger ekten ya ad m z her ey sadece bir d n i inde bir d ten ibarettir, kim bilir


 9. says:

  Ba larken korkutan, Poe nun yaz m stiline al ana kadar bitiremeyecek miyim acaba diye d nd rten ve kap l nca nas l bitti ini fark edemedi im kitap Poe, erken ya ta yitirdi imizi d nd m yazarlardan biri, bu ba lamda ya asayd daha ne eserler okurduk kim bilir Hikayeler i inde retici unsurlar bar nd rd i in genel olarak ok keyifliydi Poe hikayelerinin o unda nce konuya dair teknik analitik a klamalar yap ld n g zlemledim Baz lar nda bu yle yo undu ki anlat lan teknik tan mlardan bo ulur gibi oldum, sonras nda hikaye ak c l artt i in bir solukta okudum Kitapta zellikle dikkatimi eken eylerden biri T rklerden ve M sl mal ktan bahsedilmesiydi Beklemiyordum olduk a a rd m rneklemek gerekirse view spoiler Peygamber a k na incir T rk seyyar sat c n n ba r T rk hurilerinin efsanevi g zelli i stanbuldan gelen bir padi ah vard M sl manlar n zamanla sonsuzluk aras ndaki tek yol dedikleri o dar ve sallanan k pr ye benziyordu hide spoiler


 10. says:

  Llegar a conocer la obra de Poe es como descubrir un c liz sagrado, y aquel que se atreve a cruzar ese caudal desmesurado de genialidad no sale indemne Famoso por sus cuentos de terror, Allan Poe, sabe llevar al lector por las distintas emociones desde la hiel del terror hasta el humor sarc stico siempre salpicado por esa naturaleza imperfecta del ser humano Su intelectualidad desborda cada l nea de sus relatos llevando el genero del cuento a otro nivel donde pocos han podido llegar Es y seguir siendo inspiraci n para muchos y un referente ineludible para las futuras generaciones de escritores Vale la pena destacar la edici n de la editorial P ginas de espuma que con esta traducci n de Cort zar y los pr logos de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa estandartes de boom latinoamericano adem s de otras colaboraciones, lograron crear un ejemplar que vale la pena conservar para leer una y otra vez.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A Collection of Stories characters A Collection of Stories , audiobook A Collection of Stories , files book A Collection of Stories , today A Collection of Stories , A Collection of Stories b66ad TERROR HAS A NAMEHis Life Was A Nightmare As Gruesome As Any Of His Stories And His Stories Are Dark Masterpieces Of Gut Wrenching HorrorHave You Ever Thought About Being Buried Alive, Trapped Beneath The Ground, Covered With Wet Dirt, Clawing Your Coffin, Screaming He Did Have You Ever Thought About Being Tortured, Tied, In The Dark, With Rats And Agony On All Sides, Knowing Your Enemies Can Watch You Shriek Have You Ever Thought The Thing That Most Hates You Is Waiting Inside The Walls, Under The Floor Have You Ever Thought About Death And Madness Taking Human Form And Coming After You Have You Ever Thought About He Did All This And And And Which Is Why The Name Of Sheer, Stark Horror Is EDGAR ALLAN POE


About the Author: Edgar Allan Poe

The name Poe brings to mind images of murderers and madmen, premature burials, and mysterious women who return from the dead His works have been in print since 1827 and include such literary classics as The Tell Tale Heart, The Raven, and The Fall of the House of Usher This versatile writer s oeuvre includes short stories, poetry, a novel, a textbook, a book of scientific theory, and hundreds of