❮Read❯ ➳ Mevt Tek Hecelik Uyku Author Feryal Tilmaç – Motyourdrive.co.uk


Mevt Tek Hecelik Uyku quotes Mevt Tek Hecelik Uyku, litcharts Mevt Tek Hecelik Uyku, symbolism Mevt Tek Hecelik Uyku, summary shmoop Mevt Tek Hecelik Uyku, Mevt Tek Hecelik Uyku 24ca85ea Feryal Tilma Mevt Tek Hecelik Uyku Da Sakin Ama Yak C , Derin Ama Yal N Bir Dille Insanl K Hallerine Ayna Tutuyor On Dokuz Yk De Sokaklar, Apartman Giri Leri, Arka Bah Eler, I K Lar , Vapurlar, A A Lar, Banklar, Kafeler Bir Dekor Olmaktan K P Yk Lerin Karakteri Haline Geliyor Ehrin Kalabal Nda Eriyen, T Kenen Insan N Hisleri, Varolu M Cadelesi Yank Lan Rken Her Yerin Bir Sava Alan Oldu U G R L Yor Nsan N Kendiyle, Ailesiyle, Sevdi Iyle, Duygular Yla, Ge Mi Iyle Verdi I Sava Lar N Ne Kadar Y K C Ve Ayn Zamanda Ne Kadar Gerekli Oldu U G Zler N Ne SeriliyorFeryal Tilma N Yay Mland Nda Ses Getiren Ilk Yk Kitab Mevt Tek Hecelik Uyku On Sene Sonra Okurla Bulu Uyor Sait Faik Hik Ye Arma An Na De Er G R Len Tilma , Insan Ve Insana Dair Her Eyi Ustal Kla Anlat Yor Her Hayat Bir Yerinden K R L Rm


10 thoughts on “Mevt Tek Hecelik Uyku

 1. says:

  Edebiyat m z n derinliklerinde yle g zel yazarlar var ki bunlardan biri de Feryal Tilme Ge en ay da s yledi im gibi thaki Yay nlar n n T rk Edebiyat Dizisine merak sald m Okudu um ikinci kitap Mevt Tek Heceli Uyku oldu ve kitaba ba lad m gibi Kara Kara Kapkara gibi beni i ine ekti Bu da bir yk kitab ve i erisinde 19 k sa yk var lerinde sevmediklerim de oldu fakat sevdiklerim yle ok ki kitab ok be enmemi sa l yor nce sevmediklerimle ba layay m Kitaptaki son 5 yk pek bana hitap etmedi ki sevmediklerim sadece onlar Bence kitap tepede ba lay p yava yava d e ge mi Ama yazar n kalemi yle g zel ki sevmemi olsam bile okumaya devam ettirdi beni imdi konulardan veye neden sevmedi imden bahsetmeyece im nk 10 15 sayfal k yk y anlat p kimsenin hevesini ka rmak istemiyorum Bunun d nda kalan 14 yk g zeldi zellikle 4 tanesini efsaneydi benim i in Bunlar Hurma A ac Cinayeti, Bay Leonardo nun Beyaz Piyanosu, Bulant ve B y te zellikle de B y te nk kendimi g rm gibi hissettim Bu 4 yk de e er yaz lsa uzun bir roman olacak konulara sahiplerdi ve bu kadar k sa olmas beni zd Hatta ok g zel film de olurlard zellikle Bulant y beyaz perdede g rmek isterdim K saca benim i in ok g zel bir de i iklik oldu bu yk kitab ok da g zel oldu Kitapl mda yerini garantileyen kitaplardan biri oldu E er bu tarza ilginiz varsa veya ba lamak istiyorsan z bence g zel bir tercih Herkese neririm.


 2. says:

  ok kap l bir apartmana girmek gibiydi bu kitab okumak,her kap n n ard nda ayr bir hikaye.Kitapta zellikle iki hikayeyi kolay kolay unutabilece imi sanm yorum lki hurma a ac cinayeti tahamm l s n rlar m fazlas yla zorlad G rd klerimiz kar s nda sustuklar m z da bizi o su a ortak yapm yor mu Hani o ele tirdiklerimiz kadar k t k lm yor mu sorular yla ba ba a b rakt beni,cevaplar a ikar olsa da Bir di eri ise tohum ,kitap yorumlar n okurken de en ok bu hikayenin sevildi ini g rd m nk en korktu umuz durumlar okudu umuz an,art k o hikayeyi sahipleniyoruz.Hikayedeki evlat kavram ndan sonra,aile birli i denen eyi yeniden d nmemek imkans z.K saca Feryal Tilma ,yo un ama yormayan yk lerle okuyucusunu etkilemeyi ba ar yor.


 3. says:

  Hi kimse, hi kimse ritminde sonsuzca devinmi im Ge en zaman n ac s n hain bedenimde yitirmi im Bir adam, bir kad n, roka, rak , bal k e li inde sonsuza y kselmi im K l k k l k titreyip, kadeh kadeh sars lm m Yapraklar ma ayr l p t m yenilgimi bo alm m imde g kler g rlemi , soluksuz y lm m.


 4. says:

  Hayatimda pek cok seyi degistirmeye calistigim su donemde, feryal tilmacin her oykusunde Evet, tam olarak ben de boyle hissettim hissediyorum dedim Uzun suredir kendimi hic bir kitaba, bir yere ait hissedemezken, kendime bir yer bulabildim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *