[Ebook] ➨ Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) By Wan Mohd Shaghir Abdullah – Motyourdrive.co.uk15 thoughts on “Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2)

  1. says:

    Jika selama ini didedahkan dengan teori dan tarikh kedatangan Islam menurut sarjana Barat, rupa rupanya para ulama dunia Melayu sudah lebih lama meninggalkan catatan sejarah mengenai kedatangan Islam di Nusantara dalam manuskrip manuskrip mereka.Seringkali orang mencari perihal dunia dari sarjana moden, dan meninggalkan ulama untuk berbicara perihal akhirat Namun dalam banyak keadaan, para ulama lah yang lebih mengenal dunia ini, dengan HAKIKAT yang sebenarnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) download Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) , read online Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) , kindle ebook Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) , Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) 765ea128ba0f Riwayat Ulama Yang Terkandung Dalam Pengenalan Siri Ini Ialah Catatan Tahun Tahun Awal Kedatangan Islam Di Dunia Melayu Syeikh Abdullah Arif Penyebar Islam Di Aceh Dan Penyusun Bahr Al Lahut Syeikh Abdullah Al Qumairi Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Darul Aman Malikush Shaleh Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai Saiyid Jamaluddin Al Kubra Datuk Nenek Para Ulama Dunia Melayu Saiyid Ibrahim Al Hadhrami Al Jarimi Al Yamani Al Fathani