[Read] ➳ Mijn verlustiging By Willem Bilderdijk – Motyourdrive.co.uk

Mijn verlustiging summary Mijn verlustiging , series Mijn verlustiging , book Mijn verlustiging , pdf Mijn verlustiging , Mijn verlustiging adfcc351ca Example In This Ebook AAN REGNILDE Vraagt Ge Een Proefje Van Mijn Zangen, Schone Juffer Eisch Het Vrij T Koomt U Toe, Met De Eerste Hulde Van De Schone Po Zij T Koomt U Toe, Als T Wettig Offer, T Wettig Offer, Toegebracht Aan De Minnelijke We Rhelft Van Het Menschelijk Geslacht Haar Is T Toegewijd, Geheiligd Haar, Als Overheerscheres Van Ons Hart, Ons Denkvermogen Onzes Noodlots Schikgodes T Leert Beminnen, T Schetst De Liefde Hem, Van Wien Ge Uw Macht Ontleent Die Des Aardrijks Vierdedeelen Onder Uw Gezag Vereent T Leert Beminnen, Lieve Juffers Maar Gevoelig Zijn Daar Bij T Leert Me Dogenheid Verbinden Met Den Trots Der Heerschappij Lieve Schonen, Leest Mijn Zangen Leest Ze Met Een Open Hart Leert In S Minnaars Boezem Lezen, Wat Het Zij, De Minnesmart Leert, Hoe T Teder Hart Zich Uitdrukt, Als Het Van Verliefdheid Klopt Ja, Gevoelt Het Aan Het Uwe, Wen T Gevoel Het Overkropt Woudt Ge Eens Een Brandend Zuchtje, Een Zuchtje Dat Uit Wellust Spruit Woudt Ge Een Gloeiend Traantje Schenken Aan De Tonen Van Mijn Luit Mocht Eens De Oprechte Minnaar, Als Gij Hem Gelukkig Maakt, Zich Bedanken Van Mijn Klanken, Voor De Hemelvolle Weelde, Die Hij Op Uw Lippen Smaakt To Be Continue In This Ebook


2 thoughts on “Mijn verlustiging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *