❥ [KINDLE] ❂ Kafatası (Oyunlar 1) By Nâzım Hikmet Ran ➢ – Motyourdrive.co.uk10 thoughts on “Kafatası (Oyunlar 1)

 1. says:

  Elbette de i tim, ihtiyarlad m leri at lan her yeni ad m Y zde bir izgiyi fazlala t r r Ocak Ba nda, syf 11 Onlar benim g zlerimin n nde g zleriyle birbirlerinin oldu imdi aralar ndaki m nasebet g z g ze bak maktan, dudak duda a de meye kadar ge mi midir Bu bir derece fark Ba ka bir ey de il Onlar beni istekle birbirlerinin g z i ine bakt klan an aldatt lar Unutulan Adam, syf 165 Hangi insan kendisinin de hakikaten teki insanlar gibi g n n birinde mutlaka lece ine inan r Hepimiz buna inan r g r n r z Unutulan Adam, syf 177


 2. says:

  XX srin imperialist T rkiy sind insanlar n elm n q d r az d y r verm sini v z s rmayel ri u runda h r c r f r ldaq l a l atmas n t nqid ed n g z l bir pyes idi.


 3. says:

  Y llarca her iirini okumu ken imdi ilk kez oyunlar n okudum Naz m n ve g rd m ki, sadece iirleri de il her s z iirmi Dikkatimi eken eylerden biri o u oyunda zel isim yerine doktor kad n gibi genel adlar verilmi olmas yd rollere Her zamanki gibi toplumsal y nden bak yor durumlara En sondaki operet ise beni a rtmad diyemem, operet yazm olaca n d nmezdim fakat bence operet kli elerine olduk a uygun ve tatl yd , kitab n da tatl bitmesini sa lad Beni en ok etkileyen oyun ise Kafatas oldu Te ekk rler, Naz m Hikmet Ran a.


 4. says:

  .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kafatası (Oyunlar 1) download Kafatası (Oyunlar 1) , read online Kafatası (Oyunlar 1) , kindle ebook Kafatası (Oyunlar 1) , Kafatası (Oyunlar 1) 1dfb11a515b5 G L Bir Dramatik Yap , Ok Ki Ili Do Al Bir Diyalog Ak , Zehir Z Kk M Politik Ele Tiriden Toplum Sorunlar N N K Kenine Inen Bir Dram Anlay N Z M Hikmet, Airli Ine E Bir Oyun Yazar Oldu Unu Da G Zler N Ne Seriyor N Z M Hikmet K Lliyat Nda